wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

STUDIE VAN DE ISLAM
Het meest controversiële huwelijk van Mohammed was dat met Aisha, zijn kindbruid.

Hoe oud was Aisha toen Mohammed met haar getrouwd is?

Zoals uitgelegd op onze pagina over de Hadith zijn de overleveringen van Bukhari en Muslim de meest betrouwbare. Deze zijn eenduidig ivm de stelling dat Aisha 6 was toen zij aan Mohammed uitgehuwelijkt is en 9 toen Mohammed het huwelijk met haar voltrokken heeft. Bepaalde overleveringen rekenen met de islamitische kalender die korter is en dan was Aisha 7 toen zij uitgehuwelijkt werd. Wij citeren een aantal overleveringen van Bukhari en Muslim. De bron van de overleveringen is in de meeste maar niet alle gevallen Aisha zelf:

MUSLIM

Muslim heeft de overleveringen i.v.m. het huwelijk en het voltrekken ervan in een hoofdstuk gezet met als titel:

Hoofdstuk 10 : EEN VADER MAG ZIJN DOCHTER UITHUWELIJKEN ZELFS ALS ZIJ NOG NIET VOLWASSEN IS (in islamitische termen betekent dit dat zij de puberteit nog niet bereikt heeft. Wie dit in België surft te zeggen, wordt door het CGKR aangeklaagd voor haatzaaien.)

Muslim, Boek 8, Nummer 3309:
'A'isha (Allah be pleased with her) reported: Allah's Messenger  married me when I was six years old, and I was admitted to his house at the age of nine.She further said: We went to Medina and I had an attack of fever for a month, and my hair had come down to the earlobes.Umm Ruman (my mother) came to me and I was at that time on a swing along with my playmates. She called me loudly and I went to her and I did not know what she had wanted of me.She took hold of my hand and took me to the door, and I was saying: Ha, ha (as if I was gasping), until the agitation of my heart was over.She took me to a house, where had gathered the women of the Ansar.They all blessed me and wished me good luck and said: May you have share in good.She (my mother) entrusted me to them.They washed my head and embellished me and nothing frightened me.Allah's Messenger (,may peace be upon him) came there in the morning, and I was entrusted to him.

Muslim, Boek 8, Nummer 3310:
'A'isha (Allah be pleased with her) reported: Allah's Apostle  married me when I was six years old, and I was admitted to his house when I was nine years old.

Muslim, Boek 8, Nummer 3311:
'A'isha (Allah be pleased with her) reported that Allah's Apostle married her when she was seven years old, and he was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old.

BUKHARI

Volume 7, Boek 62, Nummer 64:
Narrated 'Aisha: that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).

Volume 7, Boek 62, Nummer 65:
Narrated 'Aisha: that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: I have been informed that 'Aisha remained with the Prophet for nine years (i.e. till his death)." what you know of the Quran (by heart)'

Volume 7, Boek 62, Nummer 88:
Narrated 'Ursa: The Prophet wrote the (marriage contract) with 'Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).

Volume 5, Book 58, Number 236:
Narrated Hisham’s father: Khadija died three years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for two years or so and then he married ‘Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old.

WAT ZEGGEN MOSLIMS HIEROVER?

Er zijn verschillende standaard reacties van moslims die met dit bedenkelijk gedrag van hun Profeet geconfronteerd worden:
1. Ontkenning:
-tegenstanders van de Islam of mensen die jaloers zijn over de snelle expansie van de Islam hebben dit uitgevonden om de Islam in een slecht daglicht te stellen”. Zoals gewoonlijk komen de bronnen van moslims zelf die deze schrijven, drukken en verspreiden.
-de overleveringen die U aanhaalt zijn vals of ten minste niet betrouwbaar”. Dit is een gemakkelijker argument omdat de meeste niet-moslims niet weten welke overleveringen betrouwbaar zijn en welke niet. Komt daar nog de bereidheid bij van de politiek-correcte goegemeente om gerustgesteld te worden over de Islam. Wie echter aan een Imam vraagt welke overleveringen betrouwbaar zijn zal als antwoord krijgen dat de overleveringen van Bukhari en Muslim voor 100% betrouwbaar zijn.
-Aisha was volgens bepaalde bronnen niet 9 maar 18 of zelfs 19 toen zij met Mohammed trouwde. De bronnen die zeggen dat zij zes was zijn pas 200 jaar na het overlijden van Mohammed te boek gesteld.” Dit klopt ook maar is weerom misleidend. Inderdaad bestaan die bronnen waarvan sprake en inderdaad zijn de Hadith-verzamelingen pas 200 jaar na Mohammed te boek gesteld, maar de geleerden zijn het erover eens dat alles wat Bukhari en Muslim verzameld hebben klopt en dat de andere bronnen waarvan sprake een lagere graad van betrouwbaarheid hebben of zelfs helemaal onbetrouwbaar zijn.

2. In die tijd was het normaal dat een zesjarig meisje uitgehuwelijkt werd, het behoorde tot de cultuur van die tijd:
Deze stelling klopt inderdaad. Of tenminste, er is niets dat erop wijst dat de huwelijksleeftijd van Aisha als een probleem aanzien werd. Er zijn echter 2 problemen wat betreft het huwelijk met een wel heel jong meisje:

Ten eerste: de Islam is een godsdienst voor alle tijden en alle plaatsen. Wat in de Islam geldig is komt voort uit de Koran en het voorbeeld van Mohammed. Mohammed heeft bepaalde dingen gezegd en gedaan of gedrag van andere mensen (stilzwijgend) goedgekeurd of afgekeurd en dat is dan ook wet voor altijd en overal.

Ten tweede: Mohammed is het ultieme voorbeeld van goed gedrag. Wat hij gedaan heeft is altijd goedHet probleem daarentegen is dat

 
Bukhari Volume 7, Boek 62, Nummer 14:
Narrated 'Aisha : I said, "O Allah's Apostle! Suppose you landed in a valley where there is a tree of which something has been eaten and then you found trees of which nothing has been eaten, of which tree would you let your camel graze?" He said, "(I will let my camel graze) of the one of which nothing has been eaten before." (The sub-narrator added: 'Aisha meant that Allah's Apostle had not married a virgin besides herself .)


Volume 7, Book 62, Number 15:
Narrated ‘Aisha:

Allah’s Apostle said (to me), “You have been shown to me twice in (my) dreams. A man was carrying you in a silken cloth and said to me, ‘This is your wife.’ I uncovered it; and behold, it was you. I said to myself, ‘If this dream is from Allah, He will cause it to come true.’ “

Volume 7, Book 62, Number 15:
Narrated 'Aisha:
Allah's Apostle said (to me), "You have been shown to me twice in (my) dreams. A man was carrying you in a silken cloth and said to me, 'This is your wife.' I uncovered it; and behold, it was you. I said to myself, 'If this dream is from Allah, He will cause it to come true.' "

Volume 7, Book 62, Number 57:
Narrated 'Aisha:
Allah's Apostle said (to me), "You were shown to me in a dream. An angel brought you to me, wrapped in a piece of silken cloth, and said to me, 'This is your wife.' I removed the piece of cloth from your face, and there you were. I said to myself. 'If it is from Allah, then it will surely be.' "

Volume 7, Book 62, Number 18:
Narrated 'Ursa:
The Prophet asked Abu Bakr for 'Aisha's hand in marriage. Abu Bakr said "But I am your brother." The Prophet said, "You are my brother in Allah's religion and His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry."

De Vrouwen van Mohammed: Aisha