wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

HOE BESTUDEER IK DE ISLAM ???
Men kan de Hadithverzamelingen van Bukhari en Muslim ook kopen in islamitische on-line winkels. Het is belangrijk om weten dat de nummering van de gedrukte versie niet de officiële nummering is. Bovenvermelde website van de MSA gebruikt wel de officiële nummering.

De gedrukte versies bevatten een aantal volumes en stellen de Engelstalige versie naast het Arabische origineel.

De kaften van Bukhari en Muslim zien eruit zoals hieronder aangegeven. Indien je op het beeld klikt kom je op een website waar je de boeken kan kopen. Zij komen van een uitgever in Saoedi-Arabië. Het is eigenlijk enkel interessant om deze werken aan te kopen indien je Arabisch kent en wil weten of de vertaling naar het Engels wel klopt.


Een Microsoft WORD versie van de 3 grote Hadith-verzamelingen kan je downloaden door op volgende links te klikken: MUSLIM, BUKHARI en ABU DAWOOD

Het is belangrijk het volgende voor ogen te houden bij het lezen van de Hadith:

A.
De Hadith geeft weer hoe Mohammed als Profeet de Koran zelf begrepen en toegepast heeft.
B.
De Hadith zijn korte verhaaltjes die weergeven wat Mohammed gezegd of gedaan heeft. Zij geven er doorgaans de context niet bij.
C.
In het algemeen kan je de Hadith als verduidelijking van of aanvulling op de Koran beschouwen. Essentiële zaken als hoeveel keer men per dag moet bidden, hoe men moet bidden, reglementering i.v.m. vasten, i.v.m. zakat (verplichte aalmoezen), hoeveel een dief moet stelen vooraleer zijn hand afgehakt wordt, ... staan niet in de Koran, enkel in de Hadith. Men kan dus gerust stellen dat om 4 van de 5 pijlers van de Islam (bidden, vasten, aalmoezen geven (zakat) en de bedevaart (Hadj)) juist te kunnen uitvoeren, de Koran onvoldoende informatie geeft.
D.
Mohammed is voor de moslim de perfecte mens en de Koran roept op om Mohammed te gehoorzamen. Hetgeen in de Hadith staat is dus niet vrijblijvend maar bindend voor de gelovige. De Hadith zijn even belangrijk als de Koran voor wat betreft de islamitische wetgeving. Dit is verbazend. Als Allah een boek (de Koran) als ultieme boodschap stuurt, waarom heeft hij daarin dan niet alles op een systematische en gestructureerd manier meegedeeld? Waarom dienen de mensen dan nog de woorden en daden van Mohammed te gaan bestuderen als aanvulling? Was Allah dan een heleboel zaken vergeten te zeggen?
E.
Zoals voor de verzen in de Koran, geldt ook voor de Hadith dat bepaalde overleveringen door later komende geannuleerd zijn. Een voorbeeld. Op een bepaald moment heeft Mohammed toegelaten dat mensen tijdelijk huwden, dus voor een uur of een dag of een andere periode. Een latere Hadith stelt dat Mohammed dit verboden heeft, vanaf dat moment tot de „dag des oordeels“. Nu is het zo dat de Soennieten deze Hadith als authentiek beschouwen en de Shi’ieten niet. Voor de eersten is het tijdelijk huwelijk afgeschaft en voor de laatstgenoemden kan dit tot op vandaag nog wel en wordt dit ook nog toegepast, bvb. in Iran.
F.
De Hadith verzamelingen zijn gerangschikt in hoofdstukken met een bepaald onderwerp. Als je dus iets wil weten over “Geloof”, “Huwelijk”, “Echtscheiding” of “Jihad”, dan ga je gewoon naar de betreffende hoofdstukken en kom je te weten wat de Islam hierover zegt. In de Koran is het een hele klus om iets te vinden aangezien Allah daar alles door elkaar gegooid heeft.
G.
Tenslotte dient nog gezegd te worden dat sommige Hadith niet voor de gevoelige of jonge lezer bestemd zijn en dat van Mohammed een bij wijlen weinig fraai beeld gegeven wordt. In vele instanties zal je dus zeggen: “Dit kan toch echt niet.” Maar spijtig genoeg is dit volgens moslims dus wel waar en als Beweging van Belgische Ex-moslims is dit ook ons startpunt voor discussies over de Islam.
H.
Voor moslims die hun geloof niet in gevaar wensen te brengen is het dus aangeraden om geen Hadith te lezen en van onze website weg te blijven.


2. DE HADITH: Overleveringen van woorden en daden van Mohammed, ook Soenna genaamd (deel 2)