wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
Wij verwijzen in onze artikels regelmatig naar een interessante reeks teksten die je kan vinden op volgende link Koran notities door Linda Bogaert van het (inmiddels opgedoekte) CENTRUM VOOR ISLAM IN EUROPA verbonden aan de Universiteit van Gent.

Linda Bogaert heeft een prachtige reeks artikelen bijeengeschreven. Ze denkt en schrijft als een echte moslima. Zij gaat gevoelige onderwerpen niet uit de weg en slaagt erin om de Islam voor te stellen als de meest vreedzame godsdienst. Zij gaat uit van algemeen aanvaarde mensenrechtenprincipes en bewijst steevast dat de Islam hiermee in overeenstemming is. Dat deze versie van de Islam door alle islamitische geleerden tegengesproken wordt en nog in geen enkel islamitisch land bestaan heeft, ook niet ten tijde van Mohammed zelf, is geen obstakel.

Deze niet-bestaande versie van de Islam is gebaseerd op een erg selectieve lezing van de Koran en de Hadith waarbij Linda grote gedeeltes “wegdenkt”. Daarnaast leest zij in bepaalde passages van de islamitische bronteksten zaken die er niet staan, maar waarvan zij wenste dat zij er zouden staan. Zij beschikt daarnaast over een “gezonde” dosis cognitieve dissonantie waarbij zij de minder fraaie kanten van de Islam rechtpraat hetgeen enkel kan door zichzelf tegen te spreken zoals jullie verder zullen kunnen vaststellen. Linda gebruikt hierbij redeneringen die praktisch “standaard” zijn bij Westerse apologeten van de Islam.

We raden aan om het artikel “Jihad: geloof in woord en daad” op de website van het CENTRUM VOOR ISLAM IN EUROPA eerst eens volledig door te nemen en dan hieronder het artikel samen met onze commentaren te lezen. Veel plezier!

We geven hieronder de samenvatting samen met onze commentaar.

Voor de volledige tekst, klik hier.

STUDIE VAN DE ISLAM

Jihad volgens Linda Bogaert
wp76447acb.png
Linda Bogaert schrijft:
Epiloog
Onze commentaar:
Jihad is geen synoniem met oorlog, zoveel is duidelijk. Het is een vertaling in gevoel en rede, in woord en daad, van het geloof.

Het is de ultieme manier om God te vereren door het geloof daadwerkelijk te beleven. Het betekent niets anders dan zich inzetten om op elk moment van het leven God te dienen. In de meeste gevallen is geweld daarbij uitdrukkelijk verboden, en kunnen enkel vreedzame middelen als het woord aangewend worden. Zelfs in het ene geval van jihad al-asghar, waar geweld wel toegestaan is, bedoelen muslims met 'heilige' oorlog, een oorlog die aan hoogstaande morele principes gebonden is - dat is een gans andere betekenis dan de in het Westen gangbare betekenis van een oorlog om het geloof te verspreiden, een onderneming waar muslims overigens niet mogen aan deelnemen omdat de Koran voor iedereen godsdienstvrijheid garandeert en dwang in geloofszaken verbiedt.  
Jihad komt van het woord “jahada” dat “streven” betekent en dit kan van alles inhouden.


Zowel in de Koran als in de leidinggevende Hadith wordt het woord “jihad” voor 99% als een fysieke strijd voorgesteld om de Islam te verdedigen of te verspreiden. Wanneer in de islamitische wereld iemand jihad zegt, dan bedoelt hij oorlog.

In het Westen kunnen moslims dit natuurlijk niet zeggen en hebben zij de spirituele jihad uitgevonden en uitgewerkt. De basis hiervoor in de islamitische bronteksten bestaat wel maar is uiterst zwak.

Dat de Koran voor iedereen geloofsvrijheid garandeert is een fabeltje. Dan zouden moslims het voorbeeld van hun Profeet Mohammed afwijzen die zelf alle niet-moslims uit zijn gebied laten deporteren heeft als zij al niet eerder gedood waren of zich bekeerd hadden.

De Islam zegt dat iedereen die geen moslim is naar de hel gaat.
3.85. En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.

Joden en Christenen worden getolereerd, mits zij zich ondergeschikt maken aan de moslims (9.29). Alle andere dienen gedood te worden (9.5).

Moslims die de Islam verlaten dienen gedood te worden. Sommige moslims beweren zelfs dat dit ook een vorm van vrijheid is aangezien je er vrijwillig voor kiest om moslim te blijven of afvallig te worden en te sterven.