wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
Moslims zeggen dikwijls dat de Islam aan vrouwen unieke rechten gegeven heeft die vrouwen in het Westen pas de laatste 50 jaar verworven hebben. Dit geldt dan vooral voor moslimvrouwen. Andere vrouwen hebben “een onzekere status”. Vooral degenen die tijdens de Jihad gevangen genomen worden. Die kunnen door de jihadi-eigenaar zonder gewetensproblemen verkracht worden.

De toelating die Allah geeft om vrouwen gevangen tijdens de Jihad te verkrachten heeft een stevige basis in de Koran:

33.50. O profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, aan wie gij haar huwelijksgiften hebt gegeven, en degenen die uw rechterhand bezit van haar, die Allah u als een oorlogsbuit heeft gegeven en de dochters van uw ooms en tantes van vaderszijde en de dochters van uw ooms en tantes van moederszijde die met u emigreerden, en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet toevertrouwt als de profeet haar wenst te huwen; dit is slechts voor u en niet voor de gelovigen. Wij hebben reeds kenbaar gemaakt [in koranvers 4.24] wat Wij omtrent hun (gelovige) vrouwen en degenen die hun rechterhand bezit, hebben verordend, opdat er geen blaam u aankleve. Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Zoals dikwijls het geval is, gaat de Koran met onderwerpen over sex nogal omfloerst om. Voor de leek geven wij wat uitleg.

Vrouwen wettig maken:  in de Koran betekent dit dat je met deze vrouw sex mag hebben. Met een vrouw waar je mee gehuwd bent, kan je pas sex hebben vanaf het moment dat je haar bruidsschat gegeven hebt, dan pas is ze wettig. Meer uitleg vind je elders op onze site.

Degene die uw rechterhand bezit:  in de islamitische “theologie” betekent dit een slavin of vrouwelijke krijgsgevangene. Een slavin die aan een jihad-strijder toegekend is na verdeling van de oorlogsbuit staat ter zijner beschikking voor seksueel gebruik.

Dit wordt ook bevestigd door verschillende Hadith waarbij Mohammed met het verkrachten van gevangen vrouwen ingestemd heeft:


Narrated Abu Said Al-Khudri: “We got female captives in the war booty and we used to do coitus interruptus with them. So we asked Allah's Apostle about it and he said, "Do you really do that?" repeating the question thrice, "There is no soul that is destined to exist but will come into existence, till the Day of Resurrection." “


Abu Said al-Khudri said: "The apostle of Allah sent a military expedition to Awtas on the occasion of the battle of Hunain. They met their enemy and fought with them. They defeated them and took them captives. Some of the Companions of the apostle of Allah were reluctant to have intercourse with the female captives in the presence of their husbands who were unbelievers. So Allah, the Exalted, sent down the Quranic verse, "And all married women (are forbidden) unto your save those (captives) whom your right hand possesses". That is to say, they are lawful for them when they complete their waiting period."" [The Quran verse is 4:24].


Aangezien de Islam een godsdienst is voor alle plaatsen, volkeren en tijden kan je tot op vandaag in boeken van islamitisch recht nog verwijzingen vinden naar deze degoutante praktijk die Allah en Mohammed toegelaten hebben.

Seksueel geweld tegen gevangen vrouwen

IK HEB OVERWONNEN DOOR MIDDEL VAN TERREUR