wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

STUDIE VAN DE ISLAM

Mag een man zijn vrouwen slaan?
Over geen enkele godsdienst bestaat zoveel verwarring als over de Islam. Het grote aantal controversiële onderwerpen maakt dat de man in de straat, of hij nu moslim is of niet, totaal het noorden kwijt is.

In 2004 werd in Spanje een Imam veroordeeld wegens het publiceren van een boek waarin hij schreef hoe een man zijn ongehoorzame vrouw moet slaan. Zie deze link:

MADRID - Een rechtbank in Barcelona heeft een imam van Egyptische origine tot vijftien maanden cel veroordeeld omdat hij in een boek richtlijnen heeft geschreven voor echtgenoten die hun vrouwen willen slaan. Als een 'opstandige vrouw' na 'serene dialoog' en lichte straffen nog niet wil luisteren is een dunne stok geoorloofd. De imam betoogde dat het meeste wat in zijn boek staat zo uit de koran komt. De rechter vond dat Spanje niet 'de Arabische woestijn van veertien eeuwen geleden' is.

Hoe kan zoiets gebeuren? Hoe kan een man die zijn leven besteedt aan het studeren en prediken van de Islam, beweren dat de Islam geweld tegen vrouwen toelaat? Iedereen weet toch dat de Islam vrede predikt en een grote mate van respect heeft voor vrouwen!
 
De “geruchten” dat de Islam het slaan van vrouwen door hun echtgenoot toelaat zijn heel hardnekkig en duiken regelmatig op. Het moet gezegd worden dat de geruchten zowel uit de hoek van moslimgeleerden als uit de hoek van kritische niet-moslims of ex-moslims komt. De moslimleiders worden doorgaans extremisten genoemd die een “extreme interpretatie” van de Islam volgen. Niet-moslims die stellen dat de Islam huiselijk geweld toelaat worden steevast van islamofobie beschuldigd, ze “zaaien haat” of “roepen op tot discriminatie van moslims”.

In dit artikel zullen we een en ander verduidelijken.

De oorsprong van het “gerucht” dat de Islam toelaat dat een man zijn ongehoorzame vrouw mag of zelfs moet slaan als niets anders helpt, komt uit koranvers 4.34:

4.34 De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat God erover waakt. Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in de rustplaatsen en slaat haar. Als zij jullie dan gehoorzamen, dan moeten jullie niet proberen haar nog iets aan te doen. God is verheven en groot

Hierbij wordt het arabische woord “Idrabuhunna” doorgaans vertaald wordt door “slaat haar”. Eigenlijk staat het Arabische origineel in het vrouwelijk meervoud, dus “slaat hen”. In de Westerse wereld brengt dit vers moslims in verlegenheid en daarom worden krampachtige pogingen gedaan om met een nieuwe vertaling op de proppen te komen. Deze nieuwe vertalingen komen steevast van bekeerde moslims die het Arabisch slechts in geringe mate machtig zijn. Elke arabischtalige zal “idrabuhunna” als “slaat hen” vertalen.

Allah stelt in vers 4.34 een drie-stappen-plan voor. De echtgenoot van de opstandige vrouw moet eerst met haar praten, om haar ervan te overtuigen haar gedrag corrigeren. Als tweede stap slaapt hij niet meer met haar. Als dit nog niet helpt dan kan hij haar als derde stap slaan.

Linda Bogaert van het inmiddels opgedoekte Centrum voor Islam in Europa dat verbonden was aan de Universiteit van Gent doet via flink bochtenwerk een poging om te bewijzen dat slaan niet slaan betekent maar verlaten.

Wij hebben haar artikel met chirurgische precisie ontleed. Het resultaat vind je in deel 8 en deel 9 van onze commentaar op een lang artikel over de vrouw in de Islam. Je kan haar volledige tekst in volgende link lezen.

Helemaal absurd wordt het wanneer een krantenartikel triomfantelijk beweert dat vers 4.34 fout vertaald is. Het artikel verwijst dan naar een website waarop een koranvertaling staat die dezelfde fout maakt en dus ook beweert dat een man zijn vrouw mag slaan. Meer details kan je hier lezen.

Hoe interpreteren de geleerden nu vers 4.34? Hiervoor grijpen we terug naar ons shariah handboek van de Shafi’i school. Lezen jullie even mee in §m10.12 op pagina 540 tot 542.   

In notitie (4) staat het volgende:

Indien een vrouw aan een van de bovenvermelde verplichtingen niet voldoet dan wordt ze als opstandig beschouwd en neemt haar man de volgende stappen om de zaak recht te trekken:

(a) vermaning en advies, door de onwettigheid van haar opstandigheid en de schadelijke invloed ervan op hun huwelijk uit te leggen, en door naar haar standpunt te luisteren;

(b) indien een vermaning niet effectief is, slaapt hij niet meer met haar in één bed, waardoor beiden leren in welke mate ze elkaar nodig hebben;

(c) als zich van haar afzijdig houden niet helpt, is het hem toegelaten haar te slaan indien hij gelooft dat dit haar op het juiste pad zal brengen, anders is dit niet toegelaten. Haar slaan mag geen verwondingen veroorzaken en is het laatste middel om de familie te redden;

(d) als het meningsverschil hierna niet opgelost geraakt, kiest elke partner een scheidsrechter om het probleem op te lossen of om het huwelijk in een scheiding te laten eindigen.

Waw!! De geleerden zijn tot de conclusie gekomen dat het drie-stappen-plan uit de Koran ook effectief van kracht is in de 21ste eeuw. De Koran is volgens hen geen stoffig boek dat “in zijn context moet gezien worden”. Neen de Koran is een leidraad voor alle tijden en plaatsen.

Maar, Mohammed heeft zijn vrouwen nooit geslagen en zijn voorbeeld is toch leidinggevend, nietwaar? Zie volgende Hadith van Muslim, 30.5756:

'A'isha heeft overgeleverd dat Allah's Boodschapper nooit iemand met zijn hand geslagen heeft, noch een vrouw, noch een dienaar, behalve in geval hij aan het vechten was voor Allah en hij nam nooit voor iets wraak behalve voor zaken die Allah onschendbaar gemaakt had en die geschonden werden; hij nam dan wraak voor Allah, de Verhevene en Glorieuze.

Dus zeggen “gematigde” moslims dat een man zijn vrouw niet mag slaan in navolging van Mohammed. Religieuze leiders daarentegen beweren dan terecht dat de Koran voorrang heeft op deze Hadith en dat het niet is omdat Mohammed zijn vrouwen niet geslagen heeft, dat dit dan verboden is.

Toen zij bovenvermelde Hadith vertelde was Aisha even vergeten wat haarzelf overkomen was, namelijk het verhaaltje dat zij zelf overgeleverd heeft en dat opgetekend is in een lange Hadith uit de verzameling van Muslim. Hierin vertelt zij dat Mohammed haar eens zo hard geslagen had dat zij pijn had. Haar “misdaad” was dat zij uit nieuwsgierigheid Mohammed gevolgd was toen hij ‘s nachts plots het huis verliet. Zie volgende link: Sahih Muslim 4.2127:

...  Hij sloeg me op de borst, hetgeen me pijn deed, en zei dan: dacht je dat Allah en Zijn Apostel onrechtvaardig zouden handelen? ...

De doodsteek voor de bewering dat Mohammed ertegen was dat vrouwen geslagen werden staat in volgende Hadith van Abu Dawood (11.2141):

“Abdullah ibn Abu Dhubab heeft overgeleverd: “Iyas ibn Abdullah ibn AbuDhubab rapporteerde dat de Apostel van Allah (vrede zij met hem) gezegd heeft: Sla Allah's dienaressen niet, maar toen Umar naar de Apostel van Allah (vrede zij met hem) kwam en zei: De vrouwen zijn frank geworden tegenover hun mannen, hij (de Profeet) toelating gaf om hen te slaan. Toen kwamen veel vrouwen bij de familie van de Apostel van Allah (vrede zij met hem) om over hun mannen te klagen. Dus zei de Apostel van Allah (vrede zij met hem): vele vrouwen zijn bij Mohammed's familie gekomen om te klagen over hun mannen. Zij zijn niet de besten onder jullie.””

Uit deze Hadith blijkt dat Mohammed eerst verboden had dat mannen hun vrouwen sloegen maar onder druk van Umar die vond dat mannen de controle over hun vrouwen aan het verliezen waren, liet hij dit toch toe. De achtergrond van het verliezen van de controle over de vrouwen lag in het feit dat de eerste moslims die vanuit Mekka geëmigreerd waren en die erg patriarchaal ingesteld waren in contact kwamen met de samenleving in Medina waar vrouwen heel wat te zeggen hadden. Dit blijkt uit volgende Hadith van Bukhari 3.43.648:

‘Wij, de mensen van de Quraish stam [in Mekka], hadden gezag over vrouwen, maar wanneer we bij de Ansar [in Medina] kwamen te leven, stelden we vast dat de vrouwen van de Ansar de bovenhand hadden over hun mannen, dus begonnen onze vrouwen de slechte gewoonten van de vrouwen van de Ansar over te nemen. Ooit schreeuwde ik tegen mijn vrouw en zij schreeuwde terug en ik hield er niet van dat zij dit deed.

Het feit dat het slaan van vrouwen een thema was tijdens het leven van Mohammed blijkt uit een aantal overleveringen waaronder:
Bukhari 7.62.132 waarin Mohammed praat over het slaan van vrouwen en slaven.
Muslim 9.3506: waarin Mohammed’s vrouwen Hafsa en Aisha in zijn aanwezigheid door hun respectievelijke vaders geslagen.

Op basis van bovenstaande redenering besluiten de islamitische geleerden dat een man zijn vrouw mag slaan. De enige vraag die dan overblijft is hoe een man zijn vrouw mag slaan. Daarover bestaan veel meningen. Waarover men het evenwel eens is, is dat een vrouw niet op haar gezicht mag geslagen worden. Deze regel geldt ook voor huisdieren en voor slaven, zie de overlevering van Muslim 24.5281

Jabir heeft overgeleverd dat Allah's Boodschapper verbood (dat dieren geslagen worden) op het gezicht of op het gezicht gebrandmerkt werden.