wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

STUDIE VAN DE ISLAM
Het Islamitische Rookgordijn:
“wie één mens doodt heeft de hele mensheid gedood”
Na de moord door jihadi Mohammed Bouyeri op Theo van Gogh, de Nederlandse regisseur van de islamkritische film Submission werd moslimfilosoof Tarik Fraihi op TV geïnterviewd. Hij verklaarde dat de Islam een moord op onschuldigen absoluut afkeurt omdat de Koran zegt dat “wie één mens doodt, het ware alsof hij de hele mensheid gedood heeft”.

Tarik had het dan over koranvers 5.32 dat we hier even citeren:

5.32. Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch – werden daarna -velen hunner op aarde tot overtreders.

Na koranvers 2.256 dat stelt dat “er geen dwang is in de godsdienst” is vers 5.32 het tweede populairste vers uit de Koran. Of beter gezegd het gedeelte ervan dat doorgaans geciteerd wordt. Het wordt naar boven gehaald wanneer jihadi’s moorden plegen in naam van de Islam. Er wordt dan plechtig verklaard dat de Islam het doden van onschuldigen ten scherpste veroordeelt. “De Koran is hierover heel duidelijk”, zeggen moslims dan.

Zoals te merken is, heeft Tarik slechts het voor hem interessante gedeelte uit het vers gehaald. Wat hij niet zegt is het volgende:

- het koranvers vermeldt een voorschrift dat Allah in de tijd aan de Joden “de kinderen van Israël” gegeven heeft. Vraag hierbij is of dit nog geldig is, aangezien Allah in de Koran nieuwe bepalingen voorgeschreven heeft en oude geannuleerd.
- het koranvers laat ook expliciet doden toe als vergelding voor moord en voor het scheppen van wanorde in het land.

Wat het “scheppen van wanorde in het land” betekent wordt verduidelijkt in volgend vers:

5.33. De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

De leidinggevende korancommentaar van Ibn Kathir geeft volgende betekenis aan “oorlog tegen Allah en Zijn Boodschappers voeren”: In deze link staat het volgende geschreven: “’Wage war' mentioned here means, oppose and contradict, and it includes disbelief, blocking roads and spreading fear in the fairways. “ Of in vertaling: “Oorlog voeren zoals hier vermeld, betekent tegenwerken of tegenspreken, en het houdt in : ongeloof, wegen versperren en angst aanjagen op de wegen”. Concreet houdt dit onder andere in: de Islam tegenhouden of tegenwerken.

Conclusie: vers 5.32 wordt door Tarik Fraihi gebruikt om te bewijzen dat de Islam tegen de moord op onschuldigen is en hetzelfde vers wordt gebruikt door Mohammed Bouyeri om zijn moord op Theo van Gogh te rechtvaardigen wegens het scheppen van wanorde in het land. De protesten van vredelievende moslims tegen de film die Theo van Gogh gemaakt heeft hebben dus een bepaalde legitimiteit gegeven aan de moord. Het verschil tussen Tarik Fraihi en Mohammed Bouyeri is dat de eerste slechts een gedeelte van het vers gebruikt terwijl de tweede het volledige vers gelezen heeft en ook het daaropvolgende vers dat een bijkomende verduidelijking geeft. We laten het aan de lezer over om te bepalen wie gelijk heeft.